Myrdine.be
® wil als externe, neutrale partij een (in uw organisatie geïntegreerd) Actief Aanwezigheidsbeleid® voeren.

We gebruiken hiervoor ons uniek model (Actief Aanwezigheidsbeleid
®, afgetoetst in samenwerking met de KULeuven en RUGent) waarbij we open en eerlijke gesprekken rond verzuim voeren, elk individu opvolgen met als doel een grotere aanwezigheid op de werkvloer te verkrijgen. Alles wordt gekenmerkt door een uitermate kwaliteitsvolle en rendabele manier van werken, waar eerlijkheid en respect voor elk individu sleutelwoorden zijn.


Samenvattend:

- in samenspraak met en tot tevredenheid van, alle stakeholders

- Actief Aanwezigheidsbeleid
® geïntegreerd in uw organisatiestructuur

- een continue opvolging

- economisch rendabel

- extern-neutraal