Personeelsverantwoordelijken geven duidelijk aan, dat enkel medische controles geen antwoord meer bieden op hun absenteïsmeprobleem, maar dat er geen alternatieven zijn die, EN succesvol zijn, EN een menselijke aanpak hanteren.


We stellen vast dat heel wat organisaties de ambitie hebben om een verzuimbeleid op te starten, maar dat de consistente uitvoering vaak niet wordt volgehouden, om allerlei redenen...

Na een algemene opleiding in het voeren van ‚verzuimgesprekken’ is het enthousiasme hoog, maar de praktische uitvoering blijkt niet consequent volgehouden te kunnen worden.

Momenteel wordt op quasi elke afwezigheid repressief gereageerd (door een medische controle).

Nochtans is het in het belang van elke betrokkene om een open communicatie te voeren en gezamenlijk oplossingen te zoeken, in een positieve sfeer.